ประวัติการศึกษา-ความสามารถพิเศษ

ประวัติการศึกษา

                                 ปัจจุบันเรียนอยู่ที่  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  21

                           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/1

                           สายที่เรียน คือ  สายวิทย์-คณิตฯ

ตอนอยู่อนุบาลเรียนที่หมู่บ้านของตนเอง คือ โรงเรียนการศึกษานอกระบบ หรือ เรียกย่อๆว่า ก.ศ.น.

พอขึ้น ประถมศึกษาก็ย้ายมาเรียนที่  โรงเรียนบ้านแม่ปาง

                                                     สถานที่นี้ คือ  วัดแม่ปาง

ตอนอยู่มัธยมศึกษาตอนต้น  ก็ย้ายมาเรียนที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ มาจนถึงปัจจุบัน

ความสามารถพิเศษ

ทอผ้าส๊วยสวย

Advertisements