ประวัติส่วนตัว-ครอบครัว

                                                       

                               ประวัติส่วนตัว

 

 

 

ชื่อ น.ส.สุภัตรา  สุดพนาสน  ชั้น ม.4/1   เลข

ชื่อเล่น วัน  เกิด วัน พุธ ที่ 13  เดือน ธันวาคม พ.ศ.2543

บ้านขุนแม่ฮุ 74 หมู่ 3  ต.สันติคีรี  อ.แม่ลาน้อย  จ.แม่ฮ่องสอน

                   ครอบครัวของฉัน

ครอบครัวของฉันมีสมาชิกทั้งหมด  4  คน   มี   คุณพ่อ    คุณแม่    ตัวฉัน   และ   น้องชาย

พ่อ เป็นเกษตรกร ทำไร่-ทำนา

แม่ เป็นเกษตรกร และเป็นคนที่ทอผ้าสวยมากคนหนึ่ง

น้องชาย ชื่อ พัสกร เรียนอยู่ชั้น  ป.6  ที่โรงเรียนบ้านแม่ปาง

ฉัน ชื่อ สุภัตรา  เรียนอยู่ชั้น ม.4/1

Advertisements